Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2015

changemymind
Reposted fromexistential existential viaSukkie Sukkie
changemymind
8073 7f6e
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaSukkie Sukkie

December 11 2014

changemymind
9086 c2fc

December 04 2014

changemymind
4813 a667
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSukkie Sukkie
9847 06e7 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaSukkie Sukkie

November 28 2014

changemymind
changemymind

November 21 2014

changemymind
8642 980e
bang
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaSukkie Sukkie
changemymind
3121 cf3e
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSukkie Sukkie
changemymind
0910 e851 500
Reposted fromDoopamina Doopamina viaSukkie Sukkie
changemymind
1117 09a6 500
Reposted fromDoopamina Doopamina viaSukkie Sukkie
changemymind
Gubię się, a wszyscy mają do mnie o to pretensję.
A przecież sama idę.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaSukkie Sukkie
changemymind
6361 c5a0
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSukkie Sukkie
changemymind
3399 0163
Reposted fromaniczorka aniczorka viaSukkie Sukkie
changemymind
Ja już nigdy się nie nauczę tego, aby ktoś był obecny.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viaSukkie Sukkie
changemymind
  ... nikogo nie potrzebowaliśmy. Ty zawsze miałeś mnie, ja zawsze miałam Ciebie.
— Cecelia Ahern – Na końcu tęczy
Reposted fromIriss Iriss viaSukkie Sukkie
changemymind
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viaSukkie Sukkie
changemymind
I wydawało mi się, że to jest właśnie miłość - takie poczucie że muszę z nim być, bo jeśli z nim nie będę, to dzieje się ze mną coś strasznego.
— B. Pawlikowska "Księga kodów podświadomości"
Reposted fromhiena hiena viaSukkie Sukkie
changemymind
Opieram o niego głowę, a on obsypuje pocałunkami moje włosy.
  - To właśnie jest dom.
Reposted fromorchis orchis viaSukkie Sukkie
changemymind
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSukkie Sukkie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl